Dr Subrat Kumar Acharya

Chief Patron

Dr Ashutosh Biswas

Patron

Dr Suneela Garg

Co-Patron

Dr Sanjay Zodpey

Co-Patron

Dr Harivansh Chopra

Co-Patron

Dr A.M. Kadri

Co-Patron

Dr Mukesh Tripathi

Co-Patron

Professor Sonu Hangma Subba

Organising Chairperson

Professor Binod Kumar Patro

Organising Vice-Chairperson

Dr Swayam P Parida

Organizing Vice-Chairperson

Dr Priyamadhaba Behera

Organising Secretary

Dr Binod Kumar Behera

Joint Organising Secretary

Dr Arvind Kumar Singh

Joint Organising Secretary

Dr Manish Taywade

Joint Organising Secretary

Dr Prajna Paramita Giri

Joint Organising Secretary

Dr Abhishek Mishra

Joint Organising Secretary

Dr B.S. Garg

Special Advisors

Dr Vikas Bhatia

Special Advisors

Dr Shashi Kant

Special Advisors

Dr Debasish Hota

Special Advisors

National Advisory Board

Dr Subodh K Gupta

Dr S K Rasania

Dr Pankaja Raghav

Dr Meghachandra Singh

Dr Gautam Roy

Dr Jugal Kishore

Dr Pradeep Deshmukh

Dr Rakesh Kakkar

Dr Manisha Ruikar

IAPSM Office Bearers

Dr. Harivansh Chopra

National President

Dr. Purushottam Giri

Secretary General

Dr. A. M. Kadri

President Elect

Dr. Suneela Garg

Immediate Past President

Dr. Uday Narlawar

Vice President

Dr. Meenal Thakare

Joint Secretary

Dr. Manish Rana

Treasurer

Dr. Pankaj Bhardwaj

Chief Editor of IJCM

State Advisory Board

Dr Sadhu Charan Panda

Dr Durga Madhab Satapathy

Dr Manasee Panda

Dr Minakshi Mohanty

Dr Sumitra Kumari Pattnaik

Dr Basant Behera

Dr Archana Pattnaik

Dr Krishna Kar

Dr Nirmal Chandra Sahani

Dr Kishore Chandra Behra

Dr. Kaushik Mishra

National Organising Committee

Dr Arun Mahadeo Kokane

Dr Hari Shanker Joshi

Dr. Sitanshu Sekhar Kar

Dr. Vartika Saxena

Dr Paramita Sengupta

Dr Abhishek Rout

Dr. Senthil Amudhan R

Dr. Archisman Mohapatra

Dr Anindo Majumdar

Dr. Shib Sekhar Datta

Dr Lalit Sankhe

Dr Parag Chavda

Dr Hemant D Shewade

Dr. Manish Singh

Dr. Jaya Prasad Tripath

Dr. Rivu Basu

Dr Nilam Somalkar

Dr. Sumit Chawla

Dr. Himashree Bhattacharyya

Dr. Venkatashiva Reddy B

Dr. Soumya Swaroop Sahoo

Dr. Rama Shankar Rath

Dr. Rashmi Agarwalla

Dr. Akhil Dhanesh Goel

Dr Sarika Palepu

Dr. Shamshad Ahmad

Dr. Amit Kumar Mishra

Dr. Varun Vijay Gaiki

Dr. Joy Bazroy

Dr. Neelam Anupama Toppo

Dr. Vishwambhar Puri Goswami

Dr. Anmol Gupta

Dr. Rakesh Bahl

Dr. Shaili Vyas

Dr. Pradeep Aggarwal

Dr. Lisa Sarangi

Dr. Abhik Sinha

Dr. Parul Sharma

Dr. Ankit M. Sheth

State Organising Committee

Dr Biswakalyan Mishra

Dr Prem Sagar Panda

Dr Debjyoti Mohapatra

Dr Amit Pritam Swain

Dr Jyotiranjan Sahoo

Organising Support Team

Dr. Bimal Kumar Sahoo

Dr. Somen Kumar Pradhan

Dr. Subhakanta Sahu

Dr. Dinesh Prasad Sahu

Dr. Ravikumar S R

Dr. Susmita Dora

Dr. Rubina Saha